زندگی خانوادگی

چه جوری کارت ملی یا شناسنامه المثنی بگیریم

کارت ملی و شناسنامه مهم‌ترین و اصلی‌ترین اوراق و اسناد هویتی فرد هستند که باید همواره در نگهداری از آن‌ها نهایت تلاش خود را بکنیم. ولی انسان است دیگر، گاهی اوقات ممکن است آن‌ها را جایی جا بگذاریم یا بر اثر بی احتیاطی این مدارک را از ما سرقت کنند یا به طرق دیگر مفقود شوند. پس از بروز این اتفاق، شاید برای شما هم اتفاق بیفتد و روزها و هفته‌ها و حتی ماه‌ها سردرگم و در پی شناسنامه یا کارت ملی مفقودی خود باشید و نمی‌دانید از کجا و به چه صورت برای صدور مجدد آن اقدام کنید؟ در ادامه به شما خواهیم گفت که باید چگونه اقدام کنید تا زودتر به نتیجه برسید و زیاد سردرگم و معطل نشوید.

خوشبختانه امروزه خدمات ثبت احوال مانند صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی اولیه و المثنی، عکس‌دار کردن شناسنامه، تغییر نام و تغییر نام خانوادگی، تعویض شناسنامه از اداره ثبت احوال سلب و به دفترهای پیشخوان خدمات دولت خدمات ثبت احوال واگذار شده، که زمان پاسخگویی و انتظار مراجعه کنندگان را به حداقل رسانده است.

نحوه‌ی دریافت کارت ملی المثنی

صاحب کارت شناسایی ملی مفقود شده، پدر یا جد پدری یا مادر با در دست داشتن شناسنامه خود صرفا برای افراد زیر ۱۸ سال و نماینده قانونی با ارائه اصل و تصویر شناسنامه خود صرفا برای افراد زیر ۱۸ سال، نماینده قانونی با ارائه اصل و تصویر تیم نامه یا وکالت نامه و شناسنامه خود؛ افرادی هستند که می‌توانند برای صدور مجدد کارت شناسایی ملی مفقود شده در خواست دهند.

اصل شناسنامه، ‌یک قطعه عکس ۳×۴ با زمینه سفید بدون هرگونه خدشه، آدرس کد پستی ۱۰ رقمی محل سکونت فعلی، تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی ملی، تکمیل فرم گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی و تکمیل پاکت پستی ویژه خدمات الکترونیک هویت ملی؛ مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی است.

هزینه پرداختی توسط متقاضی جمع فیش بانکی و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پستی و هزینه دفتر است که برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان نوبت اول ۳۱۰۰۰ و ناشی از فقدان نوبت دوم ۵۳۰۰۰ و ناشی از فقدان نوبت سوم به بعد ۸۲۰۰۰ تومان است که در‌‌ همان دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات ثبت احوال پرداخت می‌شود.

نحوه‌ی دریافت شناسنامه المثنی

صاحب شناسنامه در صورتی که سن وی ۱۸ سال تمام باشد پدر یا جد پدری یا مادری با در دست داشتن شناسنامه خود صرفاً برای افراد زیر ۱۸ سال و نماینده قانونی با ارائه اصل و تصویر قیم نامه یا وکالت نامه و شناسنامه خود،افرادی هستند که می‌توانند برای صدور مجدد شناسنامه مفقود شده درخواست دهند.

سه قطعه عکس سه در چهار جدید با زمینه سفید برای افراد بالای ۱۵ سال ، اصل و تصویر مدرک معتبر عکس‌دار از قبیل کارت شناسائی ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک تحصیلی برای افراد بالای ۱۵ سال، تصاویر شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملی، اصل وتصویر سند ازدواج برای افراد متأهل، تکمیل فرم درخواست شناسنامه، تکمیل فرم گزارش مفقود شدن شناسنامه و تکمیل پاکت پستی ویژه خدمات الکترونیک هویت ملی؛ مدارک مورد نیاز برای درخواست صدور مجدد شناسنامه مفقود شده است.

هزینه پرداختی توسط متقاضی جمع فیش بانکی و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پستی و هزینه دفتر است که برای صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان نوبت اول ۴۰۰۰۰ تومانی و برای صدور مجدد ناشی از فقدان نوبت دوم ۶۳۰۰۰ تومان و برای صدور مجدد ناشی از فقدان نوبت سوم به بعد ۱۱۷۰۰۰تومان است که در دفتر پیشخوان خدمات دولت خدمات ثبت احوال پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

  عضویت در کانال تلگرام چه‌جوری

نظری دهید