آموزش و ارتباطات

چه جوری درجه کلوین را به فارنهایت یا سلسیوس تبدیل کنیم

نوشته شده توسط admin

درجه یا مقیاس کلوین (Kelvin)، بیشتر در علم فیزیک و هنگام محاسبات آن کاربرد دارد. ۰ کلوین به دمایی گفته مبشود که جنبش مولکلی ناشی از حرارت به صفر میرسد و مولکول‌ها هیچ حرکتی به دلیل وجود انرژی گرمایی نخواهند داشت. اگر میخواهید کلوین را به سلسیوس یا فارنهایت تبدیل کنید، ادامه آموزش را دنبال کنید.

آموزش تبدیل کلوین به سلسیوس

برای تبدیل کلوین به سلسیوس، از این فرمول استفاده میکنیم:

ºC = K – 273

Convert-Kelvin-to-Fahrenheit-or-Celsius-1

یعنی مقدار دما بر حسب کلوین را منهای عدد ۲۷۳ میکنیم. در این حالت دما بر حسب درجه سانتی‌گراد به دست می‌آید.

به عنوان مثال، اگر دمای هوا ۲۷۳ درجه کلوین باشد، طبق فرمول بالا، معادل ۰ درجه سانتی‌گراد خواهد شد.

Convert-Kelvin-to-Fahrenheit-or-Celsius-2

آموزش تبدیل کلوین به فارنهایت

برای تبدیل کلوین به فارنهایت، از این فرمول استفاده میکنیم:

ºF = 1.8 x (K – 273) + 32

Convert-Kelvin-to-Fahrenheit-or-Celsius-3

به عنوان مثال، دمای ۳۷۳ درجه کلوین معادل ۲۱۲ درجه فارنهایت خواهد شد.

Convert-Kelvin-to-Fahrenheit-or-Celsius-4

درباره نویسنده

admin

نظری دهید

*

code