بایگانی/آرشیو برچسب ها : درآمد کم

چه جوری با درآمد کم زندگی را بچرخانیم

۱ـ فرض کنید در یک روز گرم پس از ساعت‌ها تحمل گرما، وارد منزل شده اید و دلتان نوشیدنی خنک و گوارایی می‌طلبد. اولین لیوان نوشیدنی را که مصرف کردید، لذت فراوانی دارد و به قول اقتصاددانان، مطلوبیت دارد ولی وقتی لیوان دوم و سوم را سر می‌کشید، دیگر از …

ادامه مطلب »