همکاری با ما

اگر آشنا به زبان انگلیسی هستید و میتوانید مطالب آموزشی را از وبسایت‌های انگلیسی زبان ترجمه کنید یا در زمینه خاصی تخصصی دارید و تمایل دارید آموخته‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، می‌توانید زمینه‌ی فعالیت همراه با یک رزومه‌ی مختصر از خود به آدرس ایمیل chejoori.in@gmail.com

یا alirezamt1374@gmail.com

ارسال کنید. میتوانید به جمع نویسندگان “چه‌جوری” اضافه شوید.